SHDP.AL

0

Shoqata e Detektivëve Privatë-SHDP në bashkëpunim me Institutin e Detektivit Privat-IDP kanë dorëzuar së fundmi në Drejtorinë e Përgjithshme të Punësimit, Arsimit dhe Formimit Profesional në varësi të Ministrisë së Çështjeve Sociale dhe Rinisë draftin e përgatitur mbi Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Detektivit Privat në Republikën e Shqipërisë.
Shkarko materialin.

23 March, 2016 |

Comments are closed.

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar