SHDP.AL

Anetaresohu

PËRFITIMET E ANËTARËSIMIT

Motivet për t’u anëtarësuar në Shoqatën e Detektivëve Privatë

Si investigator profesionist, ju luani një rol me përgjegjësi në shërbim të drejtësisë dhe dëshironi të përfitoni shpërblimin e merituar nga kariera juaj. Lind pyetja, a keni marrë përfitimet maksimale nga organet që përfaqësojnë këtë industri? A jeni të vetëdijshëm për përfitimet dhe një sërë shërbimesh që ofron Shoqata e Detektivëve Privatë, si organ që përfaqëson investigatorët profesionistë në të gjithë Shqipërinë?

Anëtarësimi në  Shoqatën e  Detektivëve Privatë nuk është thjesht vetëm çështje pagese e abonimit vjetor, për posedim të logos në letrat më kokë të agjensisë suaj private.  Por anëtarësimi në SHDP do të  thotë shumë më shumë për të gjithë ata investigatorë që i bashkohen radhëve tona.

 • Një shoqatë profesionistësh e shtrirë në mbarë vendin lobon shumë më tepër se individi tek qeveritë, organizatat dhe opinioni publik në ndërtimin dhe mbështetjen e imazhit të profesionit të detektivit privat, inkuadrimin e tij në strukturat ligjore, mbrojtjen e të drejtave dhe rritjen e besimit të klientëve për përfitimin e shërbimeve profesionale.
 • Një buletin informativ që përcjell informacion, lajme, opinione dhe mbulimin e temave të  tilla si, pajisje e metodat më të fundit investigative, kërkime shkencore nga ekspertë në fusha të ngjashme etj.
 • Direktoria on-line e anëtarëve dhe shërbimeve  siguron informacion të nevojshëm dhe kontaktet për një përdorim efiçent të burimeve të Shoqatës, anëtarëve të tjerë dhe shërbimeve të ofruara prej tyre.
 • Anëtarët kanë mundësinë të aderojnë nëpërmjet SHDP-së në rrjetin kombëtar dhe rajonal të investigatorëve privatë. Kjo është veçanërisht  e rëndësishme për hetime jashtë vendit, ku njohuritë lokale janë me rëndësi jetike.
 • Çdo anëtar pajiset me Çertifikatën e Antarësimit.
 • Mundësi dhe mbështetje nga agjensitë e tjera në rrafsh kombëtar dhe rajonal.
 • Përfaqësim në media për të promovuar dhe projektuar një imazh profesional për industrinë tonë.
 • Shoqata, ofron një Shërbim Arbitrazhi, i vlefshëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të lindin ndërmjet anëtarëve.
 • Takimet e degëve, ofrojnë mundësinë e formimit të rrjeteve të investigatorëve profesionistë, lidhjen e kontakte sociale dhe bizneseve, si dhe diskutime mbi detyrat  e investigimit.
 • E dretja e publikimit të logos së SHDP-së dhe e objekteve të tjera.
 • Karta Anëtarësimi Profesionale dhe Distinktiv i Detektivit Privat.
 • Kjo skemë, ofron vetëm pak nga avantazhet që disponon realisht SHDP, si dhe jep përgjigjen e duhur se përse anëtarësimi në të, nuk është vetëm dëshirë, por nevojë e investigatorëve profesionistë në këtë biznes.

Profesioni ynë është  Investigimi.  Në qoftë se biznesi ynë është edhe biznesi juaj, atëherë bashkohuni me trupën më të mirë të investigatorëve profesionistë në Shqipëri dhe jashtë saj.

[wpi_designer_button id=235]

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar