SHDP.AL

Lajme

Patentohet distiktivi i Detektivit Privat të SHDP

0
Drejtoria e Pergjithshme e Patentave & Markave ne varesi te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes ka regjistruar per nje periudhe 10 -vjecare Distinktivin e Detektivit Privat, prone e Shoqates se Detektive Private. Tashme ky distinktiv eshte i regjistruar si marke me nr. 17259. Cdo detektiv privat i çertifikuar dhe anetar i Shoqates se Detektivit Privat mban kete distinktiv si mjet identifikimi.

(more…)

8 December, 2016 |

0

Shoqata e Detektivëve Privatë-SHDP në bashkëpunim me Institutin e Detektivit Privat-IDP kanë dorëzuar së fundmi në Drejtorinë e Përgjithshme të Punësimit, Arsimit dhe Formimit Profesional në varësi të Ministrisë së Çështjeve Sociale dhe Rinisë draftin e përgatitur mbi Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Detektivit Privat në Republikën e Shqipërisë.
Shkarko materialin.

23 March, 2016 |
SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar