SHDP.AL

Çertifikimi i Investigatorëve Privatë

 Kualifikohuni pranë Institutit të Detektivit Privat.

Instituti i Detektivit Privat (IDP) është shkolla e trajnimit dhe kualifikimit profesional e njohur nga Shoqata e Detektivëve Privatë. Informacioni rreth shkollës dhe detajet e kontaktit të tyre janë paraqitur si më poshtë;

Përfitoni Çertifikim Profesional si Investigator i Përgjithshëm.

Instututi i Detektivit Privat (IDP) është momentalisht e vetmja shkollë profesionale që ofron kualifikim profesional në fushën e Investigimit Privat.  Ky kualifikim rekomandohet për çdo individ i cili dëshiron të punojnë si investigator profesionist dhe nuk posedon njohuri paraprake ose përvojë brenda industrisë së investigimit. Ky kualifikim ofron njohuri të thella, deri tek teknikat më bashkëkohore që shfrytëzohen nga investigatorët profesionistë privatë në botë, në aspektin e dijes dhe aplikimin e saj në mjedisin e punës.

Shkolla është një-vjeçare, gjithëpërfshirëse dhe e barabartë me të paktën dy nivele të kualifikimit profesional. Ky Insitutut është miratuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë dhe vepron në shkallë kombëtare. Tashmë shumë investigatorë privatë ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, të diplomuar pranë Institutit të Detektivit Privat.

Bordi Drejtues i Shoqatës së Detektivëve Privatë ka rënë dakort që kualifikimi profesional dhe Çertifikata e lëshuar nga Instituti Shqiptar i Detektivit Privat, do të pranohet si provë e kompetencës profesionale në pranimin e anëtarëve të rinj.

Instituti  i Detektivit Privat.

Rruga: Kompleksi Green Park. Kulla 2. Kati III. Numër Kontakti +355 (0) 672115555

li bri

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar