SHDP.AL

KAP Consulting

Added by admin

0 reviews

Listed in KONFISKIM, MASHTRIME, SHËRBIM PËRMBARIMOR DHE RIMËKËMBJE BORXHI, SHËRBIME TË NDRSYHME INVESTIGATIVE, VEZHGIM, VJEDHJE & HUMBJE STOK, VJEDHJE NE AMBIENTET E BIZNESEVE, ZJARRVËNIE E QËLLIMSHME

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Ofrojmë  konsulencë  në  rastet  e mashtrimeve  ekonomike – financiare – ligjore – bankare,   edhe online:

 • Në  rastet e mashtrimeve në kredi ,
 • Në  rastet e mashtrimeve kompjuterike,
 • Në  rastet e mashtrimeve financiare.

Ofrojmë shërbim të rimëkëmbjes së kredisë :

 • Në  rastet në lidhje me administrimin dhe/ose rekuperimin e kredive,
 • Në  rastet e  detyrimeve të  këqija që pala e  tretë  ka  ndaj klientëve të saj të mundshëm (ndërmarrjeve) ,
 • Në  rastet e huave në  vonesë,
 • Në  rastet e pagesave në  vonesë,
 • Në  rastet e detyrimeve të  tjera midis individëve privatë dhe kompanive  apo cdo lloj institucioni tjeter,
 • Në  rastet e mbledhjes së kredive të  llogarisë së  klientit deri në sekuestrimin dhe kalimin në pronësi të shoqërisë  apo individëve të kolateraleve, të kontaktuar nga shoqëria apo individi për llogari të palëve të treta.

Ofrojmë veprimtari si  ndërmjetësues i agjensisë/ agjent tregtar (siç kërkohet nga nenet 950 dhe në vijim të kodit civil) dhe cdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji :

 • Në  ndërmjetësimin e shitjes së  aksioneve,bursës,
 • Në ndërmjetësim për pasuri të  paluajtshme/luajtshme, sendeve me vlerë,
 • Në  fushën e energjisë  dhe telekomunikacionit për shitjen, blerjen, negociimin e tyre.

Ofrojmë veprimtari në shërbimet e dedektivit privat:

 • dhe të gjitha shërbimet e parashikuara nga lista e profesioneve të  lira të  miratuara me ligj, si dhe çdo veprimtari tjetër e njohur nga legjislacioni shqiptar.

Add Your Review

Please login to add your review.

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar