SHDP.AL

Nivelet e Anetaresise

ANËTARËSIM I AVANCUAR   25,000.00 LEK (ose 180 euro/ vit)

Publikimi i Agjencisë tuaj në faqen e parë është i përfshirë në koston e këtij niveli për 365 ditë.


ANËTARËSIM I THJESHTË 12,000.00 LEK (OSE 85 EURO)

Të publikoheni agjensinë në faqen e parë për vetëm 30 DITË (15  euro/muaj) shtesë.

Të publikoheni agjensinë tuaj në fillim të listës së kategorisë 30 DITË (10 euro/muaj) shtesë.


ANËTARËSIMI PËR SHOQËRI ME PËRGJËGJESI TË KUFIZUAR 30,000.00 LEK/VIT (ose 220 euro/VIT)

Publikimi i Agjencisë tuaj në faqen e parë është i përfshirë në koston e këtij niveli për 365 ditë.


ANËTARËSIMI FILIAL 10,000.00 LEK/VIT (ose 70 euro/VIT)

Të publikoheni agjensinë në faqen e parë për vetëm 30 DITË (15  euro/muaj) shtesë.

Të publikoheni agjensinë tuaj në fillim të listës së kategorisë 30 DITË (10 euro/muaj) shtesë


Regjistrohu tani

 

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar