SHDP.AL

Patentohet distiktivi i Detektivit Privat të SHDP

0
Drejtoria e Pergjithshme e Patentave & Markave ne varesi te Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes ka regjistruar per nje periudhe 10 -vjecare Distinktivin e Detektivit Privat, prone e Shoqates se Detektive Private. Tashme ky distinktiv eshte i regjistruar si marke me nr. 17259. Cdo detektiv privat i çertifikuar dhe anetar i Shoqates se Detektivit Privat mban kete distinktiv si mjet identifikimi.

patentim

 

8 December, 2016 |

Comments are closed.

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar