SHDP.AL

Zona e Anetaresise

QËLLIMI

Asistencë në përmbushjen e proçeseve investigative.

Këshillim rreth teknikave dhe mjeteve investigative.

Shpërndarje njohurish mbi investigimin privat.

Lajme & informacion nga Shoqata e Detektivëve Privatë.

KODI I SJELLJES

  • Ju lutem qëndroni konform qëllimeve të anëtarësisë. Mos dërgoni informacion rreth letrave scam, viruseve kompjuterike, apo çështjeve të biznesit, në qoftë se ato nuk lidhen direkt me interesin dhe punën e investigatorëve privatë.
  • Dërgoni një mesazh hyrës-identifikues kur bashkoheni me grupin. Përshkruani shkurtimisht fushat investigative që mbuloni. Mos e përsërisni këtë mesazh më shumë se njëherë.
  • Anëtarët të cilët dëshirojnë të dërgojnë përgjigje – mirëseardhje, luten ta bëjnë këtë drejtpërsëdrejti tek personi në fjalë dhe jo si postim të grupit.
  • Përfshini një “nënshkrim” në të gjitha postimet tuaja. Jepni emrin tuaj, ose  emrin e kompanisë, të dhënat e kontaktit dhe një përshkrim të shkurtër të shërbimeve që ofroni.
  • Kufizoni madhësinë e shkrimit tuaj në 10 rreshta ose më pak.
  • Direktoria e anëtarëve ju ofron mundësinë e publikimit të shërbimeve tuaja. Mos përdorni grupin për reklama.
  • Përgjigjuni kërkesave për asistencë të drejtpërdrejtë, jo si postim të grupit.
  • Nuk lejohen akuza apo sulme kundër një personi apo kompanie. Nuk lejohen përjashtimet. Çdo anëtar që zgjedh të injorojë këtë do t’i nënshtrohet masave disiplinore.

ASISTENCË

info@shdp.al

SHDP - Shoqata e Detektiveve Private Kjo webfaqe u ndertua nga Saimir Kola .
Skip to toolbar